[ธรรมะ] จิตเห็นจิต

posted on 22 Dec 2012 22:04 by treepunt in Dhamma directory Knowledge
จิตเห็นจิต หมายความว่า รู้ทันอารมณ์ เห็นความเครียด ความเกลียด ความโกรธที่มันเกิดขึ้น รู้แล้วก็วาง พูดอีกอย่างคือ ยกจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้น การปรุงแต่งก็เกิดขึ้นต่อไม่ได้ เหมือนไฟไม่มีเชื้อ มันก็มอดดับไปเอง แค่รู้ทันหรือเห็น.. มันก็หลุดแล้ว
 
จิตเห็นจิต ยังมีความหมายลึกกว่านั้น คือเห็นจนรู้ว่าจิตนั้น "ไม่เที่ยง" เต็มไปด้วยทุกข์ และไม่ใช่ "ตัวตน" เห็นจนชัดเจนแจ่มแจ้งว่าจิตนั้นไม่สามารถยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ และไม่สามารถคาดหวังให้มันเป็นอะไรได้เลย แม้แต่จะหวังให้มันสุขก็หวังไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้ นอกจากจะไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูแล้ว ยังปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตอย่างสิ้นเชิง "ผลก็คือจิตเป็นอิสระ" บังเกิดความสงบล้ำ เป็นสุขอย่างยิ่ง หลวงปู่ดูลย์จึงพูดว่า ผลของการที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือ "นิโรธ"
 
จิตเห็นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องมี "สติ" เป็นเครื่องมือ สตินั้นทำงานหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ดึงจิตที่เคยส่งออกนอก หรือเกาะติดกับอายตนะภายนอกกลับมาอยู่กับตัว รวมทั้งดึงจิตที่พลัดไปอยู่กับอดีต หรืออนาคต กลับมาอยู่กับ "ปัจจุบัน"
 
 
- พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
 
###

Comment

Comment:

Tweet

@atpt1978 ขอบคุณค่ะ big smile

#2 By ตรีพันธ์ on 2012-12-23 21:39

เนื้อหาดีมาก...

#1 By Live a Live on 2012-12-23 10:53