ให้พวกเราหมั่นอบรมจิตใจ พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดี ให้สงบเสียก่อน เพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นแล้ว เป็นบาทของวิปัสสนา
 
จิตตั้งมั่นแล้ว ปัญญามันเกิดขึ้น มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวง บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลก มันตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น รู้เท่าอันนี้ รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้ว
 
- หลวงปู่ขาว อนาลโย
 
 
###

Comment

Comment:

Tweet

@atpt1978 ยินดีค่ะ big smile

#2 By ตรีพันธ์ on 2012-12-11 22:16

Hot! ขอบคุณครับ

#1 By Live a Live on 2012-12-11 00:28