เครื่องประดับขัติยะนารีทั้งหลาย มีแก้วแหวนเงินทอง เป็นตัณหากามคุณ เหมือนดั่งน้ำผึ้งแช่ยาพิษ สำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัว โดยบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลย
 
แม่น้ำคงคา ยมนา อิรวดี มหิ มหาสรพู ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ ทั้ง ๕ แม่น้ำนี้ แม้นจักเอามาอาบให้หมดทั้ง ๕ แม่นี้ ก็บ่ อาจจะล้างบาป คือความเดือดร้อนภายในให้หายได้
 
ลมฝนลูกเห็บแม้นจะตกลงมาหลายห่า เย็นและหนาวสักปานใด ก็บ่อาจเย็นเข้าไปถึงภายใน ให้หายจากความทุกขเวทนาได้
 
ศีล ๕ เป็นอริยทรัพย์ เป็นต้นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ เป็นน้ำทิพย์สำหรับล้างบาป คือความเดือดร้อนภายในให้หายได้
 
เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว สมาธิ ความตั้งมั่นก็จะมีมา แล้วให้ปลุกปัญญา ปัญญาก็จักเกิดมีขึ้นได้ คือ ให้หมั่นรำลึกถึงตัวตนอยู่เสมอว่า บ่ใช่ตัว บ่ใช่ตน จนเห็นแจ้งด้วย ปัญญาของตน จึงเป็นสมุทเฉทประหาน กิเลสหมดแล้ว จิตเป็นวิมุติ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้
 
- ท่านพระครูบาศรีวิชัย
 
 
###

Comment

Comment:

Tweet

ยินดี และขอบคุณค่ะ
ว่าแล้วก็ตามไปเยี่ยมชม big smile

#2 By ตรีพันธ์ on 2012-11-04 21:16

Hot!
ผมเปิด dhamma together page ครับ
http://www.facebook.com/pages/Dhamma-together/176024939091743
เลยจะขออนุญาต เอาเนื้อหาธรรมไปแชร์ในเพจต่อนะครับ 
(ว่างก็แวะไปเยี่ยมได้นะครับ)

#1 By Live a Live on 2012-11-04 00:31