[ธรรมะ] สันโดษ

posted on 20 Oct 2012 21:26 by treepunt in Dhamma directory Knowledge
สันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันโตสะ
สัน แปลว่า ตน โตสะ แปลว่า ยินดี
สันโดษ จึงแปลว่า ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจ กับของของตน กล่าวโดยย่อคือ ให้รู้จักพอ ให้รู้จักประมาณตน
 
ลักษณะของสันโดษมี ๓ ประการคือ ยินดีตามมี ยินดีตามได้ ยินดีตามควร
 
เมื่อเราเข้าใจกฎแห่งกรรม ยอมรับกฎแห่งกรรมด้วยปัญญาชอบ แล้วก็จะพอใจ ในสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ ตามฐานะของตนในปัจจุบัน ยอมรับว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน สมบูรณ์แล้วด้วยเหตุผล
 
- พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
 
 
###
 
 
ธรรมดาเราดูคนอื่นเก้าสิบเปอร์เซนต์ ดูตัวเองแค่สิบเปอร์เซนต์ คือ คอยดูแต่ความผิดพลาดของคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น คิดแต่จะแก้ไขคนอื่น
 
กลับเสียใหม่นะ ดูคนอื่นเหลือไว้สิบเปอร์เซนต์ ดูเพื่อศึกษาว่า..เมื่อเขาทำอย่างนั้น คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร เพื่อเอามาสอนตัวเองนั่นแหล่ะ ดูตัวเองพิจารณาตัวเองเก้าสิบเปอร์เซนต์ จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่
 
- พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
 
 
###

Comment

Comment:

Tweet